Hoe groot is het project Heech Staete?

Het betreft 30 kavels, beschikbaar vanaf 1.500 m²

Wat is de oppervlakte van de boerderij ten opzichte van de kavel?

Het oppervlak van de boerderij komt voort uit de eisen die het bestemmingsplan voorschrijft om binnen het bouwvlak te bouwen én de regel dat er minimaal 4 meter tussen het gebouw en de erfgrens moet zijn. Indien een breder gebouw gewenst is betekent dit automatisch dat de perceelgrootte aangepast zal moeten worden.

Wat zijn de kosten van de kavels?

Op aanvraag. Prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Is er sprake van een terugkoop garantie?

De garantie van verkoper is dat, indien de koper binnen 1 jaar na aankoop kavel geen bouwplan (ontwerp) heeft ingediend bij de verkoper, het perceel kan worden teruggekocht voor het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Is er sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Er zal een beheersvereniging voor onderhoud van waterwegen en natuurgebied worden opgericht.

Heech Staete wordt ontwikkeld binnen de kaders die de gemeente Súdwest Fryslân stelt. Aan welke eisen moet ik voldoen om een boerderij te kunnen kopen?

Van toepassing is het Bestemmingsplan Uitbreiding de Skou met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Permanent inpandig wonen behoort tot de mogelijkheden. Bij de werk/woon boerderijen is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning een bedrijfsruimte geëist. Uitgangspunt is dat alle boerderijen ontworpen worden naar de wensen van de koper, passend binnen het beeldkwaliteitsplan.

Andere regels uit het beeldkwaliteitsplan die relevant zijn voor het ontwerp zijn de volgende:

 • Goothoogte maximaal 3,5 meter
 • Afstand tussen gebouw en erfgrens minimaal 4 meter
 • Kaveloppervlak minimaal 1500 m
 • Ruimtelijke kwaliteit verwijzend naar streekgebonden boerderijen en boeren –erven.
 • Terrassen zijn beperkt tot maximaal de breedte van de boerderij tot maximaal 5 meter achter het gebouw.
 • Een kelderbak kan naar eigen wens worden ontworpen.

Een wijziging van het bestemmingsplan is in de maak. Hierover is een raadsbesluit genomen en zal verbreding van de toegestane bedrijven geven. Het verzoek gaat uit van het toestaan van bedrijfswoningen bij recht. Het Raadsbesluit kunt u hier bekijken: Raadsbesluit.

 

Wat zegt het bestemmingsplan over het gebied aan de andere zijde van de Hegemer Far?
 • Het bestemmingsplan dat daarop van toepassing is, gaat uit van een functie van opslag voor grond. Regels schrijven voor dat de grondopslag maximaal 2,5 plus NAP bedraagt.
 • Er mogen geen boten liggen anders dan op de daarvoor aangewezen plaats.
 • Er mag niet gekampeerd worden.
 • Er mag nooit gebouwd worden, kortom een blijvend groen uitzicht.
Hoe moeten de gebouwen gefundeerd worden?

Op basis van eerder sonderingsonderzoeken funderingsadvies blijkt dat het gebouw op palen van ongeveer 4 meter gefundeerd moet worden.

Wat is de peilmaat?

In geval van een gebouw met kruipruimte zal de Peilmaat ongeveer 500 mm +NAP
Waterniveau is gemiddeld 520 – NAP.

Wat zijn de EPC-eisen?

Het gebouw betreft een bedrijfsruimte, hier zijn GEEN EPC eisen aan verbonden. De onderdelen die kantoorfunctie betreffen dienen een EPC van 0,8 hebben. Indien u het bedrijfsgebouw tevens als woning wilt gebruiken dient er bij de bouwaanvraag van het ontwerp een minimale EPC eis van 0,4 aangetoond te worden.

Wat zijn de isolatie-eisen?

De thermische schil moet minimaal de volgende waardes hebben:

 • Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
 • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
 • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W
Is er in het gebied riool, water, gas en electra aangelegd?

Het gehele oostelijke deel is voorzien van alle benodigde NUTS voorzieningen TOT de kavelgrens. De aansluiting van de “weg” naar de bedrijfsruimte zal  moeten worden aangevraagd.

Is er een gescheiden afvoer van riool en hemelwater?

Ja, er is een verplichting om hemelwater op het terrein en omliggende sloten af te voeren.

Zijn er verhuurmogelijkheden?

Ja, informeer naar de mogelijkheden via +31 (0) 515 444 159.

Mag ik hier wonen?

Ja, u dient dit wel bij de bouwaanvraag bij de gemeente in te dienen.

Stuur een vraag

Heeft u een vraag over Heech Staete? Stel 'm hier en we komen gauw bij u terug.